Strona główna

Szeroki zakres usług

pomoc prawna dla osób fizycznych i prawnych.

Kancelaria

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom. Współpraca z Klientem oparta jest o zasady wykonywania zawodu oraz poufności i zachowania tajemnicy adwokackiej.

Oferujemy rozwiązywanie sporów już na etapie postępowania przedsądowego poprzez uczestnictwo w negocjacjach lub mediacji jak również zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji.

Priorytetem jest podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zawodowych oraz bieżące monitorowanie zmian w bardzo dynamicznie zmieniających się przepisach.

Adwokat Marta Trębińska ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikacje adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, zakończoną egzaminem zawodowym w 2015 r. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Marta Trębińska pracowała przez 4 lata w Biurze Zarządu w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. zdobywając doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Kancelaria:

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom. Współpraca z Klientem oparta jest o zasady wykonywania zawodu oraz poufności i zachowania tajemnicy adwokackiej.

Oferujemy rozwiązywanie sporów już na etapie postępowania przedsądowego poprzez uczestnictwo w negocjacjach lub mediacji jak również zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji.

Priorytetem jest podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach zawodowych oraz bieżące monitorowanie zmian w bardzo dynamicznie zmieniających się przepisach.

Adwokat Marta Trębińska ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikacje adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, zakończoną egzaminem zawodowym w 2015 r. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Adwokat Marta Trębińska pracowała przez 4 lata w Biurze Zarządu w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. zdobywając doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów indywidualnych i gospodarczych. Świadczy usługi z zakresu

Prawo cywilne - sprawy o zapłatę, innych roszczeń wynikających z umów

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, inne roszczenia wynikające z umów, odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiedzenie, ochrona posiadania, sprawy spadkowe, zniesienie współwłasności nieruchomości, przygotowanie oraz opiniowanie umów, przedsądowe dochodzenie roszczeń, pełna obsługa prawna firm oraz reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody i separacje, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej

Prawo karne

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego

Wynagrodzenie

  • Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej skompilowania oraz wymaganego nakładu pracy.
  • Istnienie możliwość rozłożenia honorarium adwokackiego na raty. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów dodatkowych tj. wpis sądowy, tłumaczenia.
  • Szczegóły co do wysokości wynagrodzenia można uzyskać w trakcie spotkania.
Zapytaj: tel. 606 872 068

Przystępne prawo Dla każdego!

Nasza kancelaria zrobi wszystko, aby reprezentować i dbać o dobro klienta z zachowaniem najwyższych standardów.
Kontakt

  Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin  
Dane kontaktowe

Spotkania umawiane indywidualnie
po kontakcie telefonicznym
pod numerem 606-872-068

  66/3 Silver Ct, Orlando, FL 32801  

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marta Trębińska

ul. Energetyka 6/16 62-510 Konin

adwokat.trebinska@gmail.com

spotkania umawiane indywidualnie
po kontakcie telefonicznym
pod numerem 606-872-068